Citius, Altius, Fortius


Unicon Biograte Citius, Unicon Biograte Altius ja Unicon Biograte Fortius ovat kattilasaareke-ratkaisuja biovoimalaitoksiin, kokoluokassa 2,5 Mwe - 15 MWe . Optimaalinen höyryntuotantokapasiteetti optimoidaan projektikohtaisesti.

Kattilasaareke ratkaisumme on suunniteltu kestävän kehityksen mukaiseen energian tuotantoon, keskittyen joustavaan paikallisten polttoaineiden hyödyntämiseen, innovatiiviseen teknologiaan ja elinkaaripalveluihin. Ratkaisumme on korkeasti moduloituja ja esivalmistettuja, mikä tekee kuljetuksesta helppoa ympäri maailmaa. Esivalmistus myös lyhentää työmaalla tapahtuvaa asennusaikaa.

Tyypillinen kattilasaareke toimitus asiakkaan perustuksille kattaa, polttoaineen syötön ja –käsittelyn, polttotekniikan, kattilan, savukaasujen puhdistuksen sekä näihin liittyvät laitteet.

Oikeanlainen polttotekniikka ja polttoaineen syöttö ovat merkittävässä roolissa tehokkaassa energiantuotannossa. Biograte polttotekniikalla voi hyödyntää erilaisia biopolttoaineita tehokkaalla tavalla kuten puuhaketta, turvetta, sahanpurua, metsätähteitä, maisemointitähteitä, kuorta sekä myös peltobiomassoja ja kierrätyspolttoaineita seospolttoaineina. Kosteusprosentti polttoaineessa voi olla jopa 65 %, koska polttotekniikka on kehitetty erittäin märkien polttoaineiden hyödyntämiseen.

Kehitämme tuotteitamme hyödyntämään erilaisia biopolttoaineita kuten teollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta. 


› Biograte video
Biograte polttoteknologia
  
Tuotteiden toimituslaajuus on erittäin joustavaa. Toimituslaajuudessa mennään asiakkaiden tarpeen mukaan ja se voi olla mitä vain ydinlaitetoimituksista aina täydellisiin avaimet käteen toimituksiin.


Unicon Biograte Citius ja Unicon Biograte  Altius  toimituksissa on yksi kattila
(Seuraavat arvot optimoidaan projektikohtaisesti)
    
 
 Höyryntuotanto    

 10 - 14 MWth
 Höyrynpaine tyypillisesti
 ~ 32 bar
 Höyryn lämpötila tyypillisesti
~ 450ºC
    
 
 Höyryntuotanto   

 18 - 22 MWth
 Höyrynpaine tyypillisesti
 ~ 66 bar
 Höyryn lämpötila tyypillisesti
~ 480ºC


Unicon Biograte Fortius toimitus sisältää kaksi kattilaa
(Seuraavat arvot optimoidaan projektikohtaisesti)
    
 
 Höyryntuotanto   

 36 - 50 MWth
 Höyrynpaine tyypillisesti
 ~ 66 bar
 Höyryn lämpötila tyypillisesti
~ 480ºC


 

Asiaan liittyviä linkkejä:

› Liiketoiminta-alueet

› Organisaatio
› Laatu
› Ura

› Ratkaisut
› Unicon kattilalaitokset
› Service
› PlantSys


Uutiset

12.9.2018
Voimalaitoksen rakentaminen Grubišno Poljessa, Kroatiassa edistyy
Energostatik d.o.o:lle rakenteilla olevan Unicon Altius 5 MWe biomassavoimalaitoksen rakentam...
Lue lisää
24.8.2017
KPA Unicon toimittaa voimalaitoksen Grubišno Poljeen, Kroatiaan
Energostatik d.o.o ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet sopimuksen Unicon Altius 5 MWe biomassavoi...
Lue lisääShare
Seuraa meitä:
© KPA Unicon 2018